Katalog firm
Menu strony
Formalności, dokumenty, terminy...
 Formalności, dokumenty, terminy? - Polskie prawo nie uznaje samego ślubu kościelnego jako aktu prawnego. Oprócz niego należy więc wziąć ślub cywilny lub podjąć odpowiednie czynności, aby małżeństwo kościelne (kanoniczne) spełniało warunki tzw. ślubu konkordatowego. Wtedy wystarczy zawrzeć związek małżeński w kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo. Jak przez to przebrnąć?...

Ślub cywilny

    Ślub cywilny to formalno-prawne usankcjonowanie zwiążku małżeńskiego. Narzeczeni skłądają dokumenty w urzędzie stanu cywilnego (USC). Zgłaszając się muszą:
 • okazać dowody osobiste
 • zadecydować jakie nazwiska będą nosić oni i ich dzieci
 • wypełnić pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • ujścić opłatę skarbową w wysokości ok. 80 zł.
Wymagane dokumenty:
 • panna i kawaler
  • skrócone akty urodzenia
 • osoba rozwiedziona
  • skrócone akty urodzenia
  • wyrok rozwodowy lub adnotację o rozwodzie w akcie z poprzedniego małżeństwa
 • wdowiec/wdowa
  • skrócone akty urodzenia
  • odpis aktu zgonu małżonka
 • Jeżeli jedną z osób narzeczonych jest cudzoziemiec, musi ona okazać
  • paszport
  • akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ (odpowiednik naszego USC w kraju cudzoziemca lub ambasada).

Termin:

 • Zawierający związek małżeński powinni zgłosić się w urzędzie najpóĽniej na jeden miesiąc i jeden dzień przed planowanym terminem ślubu. Mogą wybrać dowolny USC.
 • Na świadków wybiera się osoby pełnoletnie. Wystarczy jeśli zgłoszą się one dopiero w dniu ślubu na ok. 30 min. przed ceremonią. Wymagane są dowody osobiste.
 • Akt małżeństwa zostaje sporządzony bezpośrednio po ceremonii ślubu cywilnego a do dowodów osobistych wnosi się odpowiednie wpisy. W przypadku zmiany nazwiska należy w podanym przez kierownika USC terminie wymienić dowód osobisty.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa - ok. 80zł
 • Opłata za oprawę muzyczną ceremonii (z tego można zrezygnować) - 50-100zł

Ślub konkordatowy

    Polskie prawo nie uznaje samego ślubu kościelnego jako aktu prawnego. Oprócz niego należy więc wziąć ślub cywilny lub podjąć odpowiednie czynności, aby małżeństwo kościelne (kanoniczne) spełniało warunki tzw. ślubu konkordatowego. Od lipca 1998 roku (po podpisaniu przez Polskę i Stolicę Apostolską tzw. Konkordatu) wystarczy zawrzeć związek małżeński w kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo.
    Zgodnie z obowiązującą tradycją ślub kościelny zawierany jest w parafii panny młodej, jednak coraz częściej odchodzi się od tego zwyczaju i młode pary zawierają związek małżeński w parafii pana młodego lub w zupełnie innej parafii (np. zlokalizowanej w pobliżu wynajętej sali, hotelu, domu weselnego itp.). Wzięcie ślubu w innej parafii wymaga zgody proboszcza własnej parafii (tzw. licencji).
    Niektóre elementy procedury opisanej niżej mogą różnić się pewnymi szczegółami w zależności od tego, w jakiej parafii zawierany jest ślub.
    Inne (ważne dla nowożeńców) sprawy związane np. z wystrojem kościoła, fotografowaniem czy filmowaniem uroczystości należy także uzgodnić bezpośrednio z księdzem gdyż w wielu kościołach panują bardzo restrykcyjne zasady.

Wymagane dokumenty:

 • dowody osobiste
 • metryki chrztu (nie starsze niż 3-miesięczne)
 • zaświadczenia o bierzmowaniu (jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu)
 • świadectwa nauki religii
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii
 • zaświadczenia o spowiedzi
 • odpisy aktu urodzenia, które można pobrać tylko w USC właściwym ze względu na miejsce urodzenia. Istnieje możliwość przesłania odpisu z USC z innego miasta do urzędu w miejscu zamieszkania jednej z osób zawierających małżeństwo. Należy wystąpić wtedy ze specjalnym wnioskiem w USC, w którym załatwiać będziemy resztę formalności.

Terminy i procedura:

 • 3 miesiące przed wyznaczonym terminem ślubu (zaleca się wcześniej: nawet 6 miesięcy) należy się zgłosić do kancelarii parafialnej i przedłożyć stosowne dokumenty (cztery pierwsze pozycje z listy powyżej). Na ich podstawie urzędnik kościelny sporządzi tzw. "Protokół przedślubny" oraz "Zapowiedzi", które wygłaszane są w parafii narzeczonego i narzeczonej. Po spisaniu protokołu przez 2 do 4 tygodni w parafiach Młodych głoszone są zapowiedzi.
 • Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi. Podczas spowiedzi przy konfesjonale zaznaczcie, że jest to spowiedĽ przedślubna, otrzymacie wtedy wpisy do zaświadczeń, które trzeba będzie złożyć w kancelarii parafialnej.
 • Równocześnie należy rozpocząć uczęszczanie na kurs przedmałżeński, który z reguły trwa od 7 do 10 tygodni.
 • 2 miesiące przed ślubem należy rozpocząć spotkania w poradni rodzinnej, które mogą trwać nawet 6 tygodni
 • Po ukończeniu nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej należy złożyć potwierdzenie
 • Po wygłoszeniu zapowiedzi narzeczeni dostarczają do kancelarii zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi. Zarówno prośbę o ich wygłoszenie jak i zaświadczenie o ich wygłoszeniu w drugiej parafii trzeba złożyć we własnym zakresie, gdyż te dokumenty nie zostaną przesłane automatycznie do- i z parafii, w której ślub się odbędzie
 • Dzień przed ślubem narzeczeni po raz drugi przystępują do spowiedzi.
 • W dniu ślubu wszystkie pozostałe obowiązki w kancelarii parafialnej spoczywają na świadkach. Muszą oni dostarczyć do zakrystii kartki potwierdzające odbytą spowiedĽ, dokumenty z USC, dowody osobiste, obrączki itp.
 • W ciągu 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego ksiądz zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Urząd Stanu Cywilnego.
 • Po około 2 tygodniach w Urzędzie Stanu Cywilnego gotowe są do odebrania skrócone odpisy aktu ślubu. Po odpisy ten może zgłosić się tylko jeden ze współmałżonków, ale z obydwoma dowodami osobistymi (do dowodów wbijane są odpowiednie adnotacje).

Opłaty:

 • w Urzędzie Stanu Cywilnego opłata skarbowa - ok. 80zł
 • w kościele - "co łaska"
APIS VIDEO

Rejsy Brzeg

nieruchomosc-wroclaw
Rejsy Brzeg
forbet
bet at home


Firma w Niemczech | Apis | Alhenag | Orsza | TZS | Poczet | Żegluga | Wierzbnik | Rejsy Brzeg | Aerografia | Rada Kapitanów | PHP-Fusion PL | K&J Page Rank Check